ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Kategori: Hizmetlerimiz | 0

Özel ambulans servis yönetmeliği hükümlerine göre, faaliyet gösteren özel hastaneler en az bir adet acil yardım ambulansı bulundurmalı. Ambulansın uygunluk belgesine sahip olması gerekir. Sağlık personeli bulunmayan ve sağlık hizmeti vermeyen kuruluşlar kesinlikle ambulans servis hizmeti veremez. Aynı zamanda özel sağlık kuruluşları bu yönetmeliğe göre, özel ambulanslarını ticari amacı gütmeden kullanmak zorundadırlar. Kuruluş, sadece kendi hastalarının tedavisi için bu ambulansları kullanabilir.

Özel Ambulans Başvuru Koşulları

Sağlık hizmeti veren özel kuruluşlar özel ambulans hizmeti verebilmek için başvuruda bulunmak zorundadır. Ambulans üzerinde bulunan yazı ve işaretler bu yönetmeliğe uygun olmak zorundadır. Yönetmeliğin belirttiği işaret ve yazı dışında ambulansa herhangi bir ekleme yapılmamalıdır. Özel sağlık kuruluşu hizmeti veren kuruluşların kara ambulans sayısı 2 adet olduğu zaman uygunluk belgesi alması şartı konur.

Ambulansları kullanabilmek için müdürlükçe uygunluk belgesi alınması gerekir. Yönetmelikte belirtilen formlar eksiksiz bir şekilde kuruluş tarafından tamamlanarak, Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesine giderek Ambulans – Sağlık Aracı Uygunluk Belgesi Almak İçin başvuru yapmalıdır. Başvurusu sonrası uygun görülen araca uygunluk belgesi tescillenir. Ve uygunluk belgesi hazırlanarak aracınızın trafiğe çıkmasına izin verilir.

Özel Ambulans Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuru için gerekli belgelerin başında kuruluşun hazırladığı dilekçe bulunur.

  • Kuruluşun müdürü, kuruluşun unvanını, kuruluşun adresini, vereceği ambulans hizmetlerini, ambulansın plakasını ve sınıfını belirten bir dilekçe yazarak Sağlık Müdürlüğüne sunmalıdır.
  • Araç takibini içeren form ve aracın montaj bilgilerini içeren form,
  • Özel ambulansın çalışacağı saatleri belirten dilekçe,
  • Kuruluş müdürünün beyanı onaylı, işyeri telefonu, fax numarası ve adresini içeren dilekçe,
  • Özel ambulansa ait trafik tescil belgesinin kuruluş müdürü onayı ile oluşan belgesi,
  • İşyerinin faaliyetini beyan eden form,
  • Ambulans sürücüsünün başka bir yerde çalışmadığını gösteren belge ve bu belge kuruluş müdürünün beyan onayı ile olmalıdır.
  • Ambulansta çalışacak doktorların mezuniyet belgeleri kişisel belgelerini içeren form, doktorların kurs sertifikaları, 2 adet vesikalık fotoğrafı ve nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Ambulans sürücüsünün sürücü belgesi ve sağlık eğitimi aldığına dair belge,
  • Ambulans aracının sınıfına göre içinde bulunan asgari tıbbi malzeme, ilaç miktarları ve içinde bulunan tüm gereçlerin kuruluş müdürlüğünce onaylı suretleri,

Bunların hepsi eksiksiz olarak hazırlanması gereken belgelerdir.

İşlem Adımları

Kuruluş müdürü gerekli evrakları tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesine başvuruda bulunur. Eksiklik bulunmayan dosyalarda, ambulans incelemesi yapılır. Uygun olduğuna karar verilirse eğer, ambulans içinde çalışacaklara Personel Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Ambulans içinde araç sınıfına göre Uygunluk Belgesi düzenlenir.ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Başvuru Yeri ve Şekli

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesi başvuru yeridir.

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Şahsen yapılmayan başvurular olumsuz cevaplanır. Şahsen yapılamayacak başvurularda noter onaylı vekaletname gerekir.ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Özel Durumlar

Sağlık kuruluşunda çalışan personellerin diplomaları olmaması durumunda okul çıkış belgelerini ibraz etmeleri gerekir ve bu belgenin geçerliliği başvuru tarihinden itibaren 1 yıldır. Bir yıl sonunda sağlık çalışanı mezuniyet belgesinin aslını ibraz etmek zorundadır. Belgenin aslını getirmediği müddetçe 1 yıl sonunda çalışması kabul edilmez ve Personel Çalışma İzin Belgesi verilemez.ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Özel ambulanslar sadece hastaları nakil etmekle görevlidir. Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Hasta tahsisi dışında hiç bir iş yapamaz.ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Ambulansların, kuruluş müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesine ibraz ettiği çağrı merkezleri ve baz istasyonlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, 7 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine bildirmesi gerekir. Gerekli belgeler kısmındaki ilgili form doldurularak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesine gönderilmesi gerekir.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesi başvuru yeridir.ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Şahsen yapılmayan başvurular olumsuz cevaplanır. Şahsen yapılamayacak başvurularda noter onaylı vekaletname gerekir.ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık kuruluşunda çalışan personellerin diplomaları olmaması durumunda okul çıkış belgelerini ibraz etmeleri gerekir ve bu belgenin geçerliliği başvuru tarihinden itibaren 1 yıldır. Bir yıl sonunda sağlık çalışanı mezuniyet belgesinin aslını ibraz etmek zorundadır. Belgenin aslını getirmediği müddetçe 1 yıl sonunda çalışması kabul edilmez ve Personel Çalışma İzin Belgesi verilemez.

Özel ambulanslar sadece hastaları nakil etmekle görevlidir. Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Hasta tahsisi dışında hiç bir iş yapamaz.ÖZEL AMBULANS SERVİSİ YÖNETMELİĞİ

Ambulansların, kuruluş müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesine ibraz ettiği çağrı merkezleri ve baz istasyonlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, 7 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine bildirmesi gerekir. Gerekli belgeler kısmındaki ilgili form doldurularak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Şubesine gönderilmesi gerekir.